Pořádané akce

Aktuální akce

Varhanní léto 2022

Druhý koncert z cyklu Varhanní léto 2022. Za varhany usedne Vladimír Roubal. Vstupenky se budou prodávat v bazilice před koncertem. Vstupné ve výši Kč 150,-

Varhanní léto 2022

První koncert z cyklu Varhanní léto 2022. Za varhany usedne Přemysl Kšica. Vstupenky se budou prodávat v bazilice před koncertem. Vstupné ve výši Kč 150,-

Rodinné muzicírování

Říká se, že jablko nepadá daleko od stromu. Představíme vám rodiny, kde se hudební umění a nadání dědí z generace na generaci. Při koncertu v bohosudovské bazilice uslyšíme rodinné muzicírování dětí s jejich rodiči a prarodiči. Bazilika Panny Marie Sedmibolestné v Krupce - Bohosudově Vstupné zdarma Projekt je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z programu „Vy rozhodujete, my pomáháme“.

Koncert pro záchranu bohosudovských varhan

BEETHOVEN opět v Bohosudově Srdečně Vás zveme na zahájení letošní kulturní sezóny v bazilice. Spolek pro záchranu bohosudovských varhan v úzké spolupráci se Severočeskou filharmonií Teplice si pro vás, pro tento okamžik připravili Koncert pro záchranu bohosudovských varhan, který se koná v pátek 27. 5. 2022 od 18.00 hodin v bazilice Panny Marie Sedmibolestné v Krupce-Bohosudově. V podání vynikající sopranistky Elišky Weissové uslyšíte známé árie a písně za varhanní spolupráce Miloše Boka. Při koncertu se představí také nově vzniklý Bohosudovský sbor. Koncert je zařazen do 57. ročníku Hudebního festivalu Ludwiga van Beethovena. Nenechte si ujít tento jedinečný zážitek. Vstupenky se budou prodávat v bazilice od 17 hodin. Cena vstupenky 200,-. Výtěžek z koncertu bude převeden do sbírky na opravu varhan. (Výše příspěvku 80 %)

Slavnostní varhanní koncert

Vyvrcholením celodenní akce Cesta za píšťalami aneb „Další krok k záchraně varhan“ bude večerní Slavnostní varhanní koncert 18. 9. 2021 od 18:00 hodin. Za varhany usedne významný český dirigent, skladatel a varhaník pan Miloš Bok, regenschori baziliky Panny Marie Sedmibolestné v Krupce-Bohosudov. Dlouhá léta neměla bazilika svého regenschoriho a tak při této příležitosti bude na začátku koncertu pan Miloš Bok představen a slavnostně uveden do funkce regenschoriho, kterým se stal v říjnu 2020. Zároveň bychom mu chtěli vyjádřit poděkování za jeho více než 35 let trvající životní a hudební přínos pro Bohosudov. Symbolicky chceme také propojit historii se současností, a proto během koncertu pan Bok zahraje autorskou skladbu Přesvatá Panno, pana Stanislava Šebka, již zesnulého regenschoriho baziliky, který tuto funkci vykonával od roku 1947-1984. Nenechte si ujít tento jedinečný hudební zážitek. Srdečně Vás zveme…….. Vstupné Kč 100,- Prodej vstupenek na místě před koncertem.

Cesta za píšťalami aneb "Další krok k záchraně varhan"

V sobotu 18. září 2021 v dozvuku Mariánských poutních slavností se uskuteční v areálu poutní baziliky Panny Marie Sedmibolestné v Krupce – Bohosudově zajímavá celodenní akce s bohatým programem, na kterém se podílí hned pět spolupracujících organizací a mnoho dalších hostů. Celá akce se koná na podporu unikátních bohosudovských varhan. Proto slovo varhany bude tento den skloňováno snad ve všech pádech. Budeme se také bavit, zpívat, hrát, vzdělávat se a překonávat sami sebe při netradičních soutěžích. Na co se tedy můžeme těšit? Dopoledne si budeme moci v bazilice prohlédnout vzácné liturgické předměty a ornáty, které se běžně nevystavují. Ve stejnou dobu proběhne na faře setkání diecézních varhaníků, ke kterým se přidají amatérští varhaníci z celé republiky. Naváží mezi sebou kontakty a předají si zkušenosti a inspiraci. V prostoru před bazilikou se budeme moci zaposlouchat do skladeb flétnového souboru dětí ze ZUŠ Stanislava Šebka Krupka. Po obědě si v bazilice vyslechneme autentické vyprávění paní Marie Sabau k vystaveným originálním obrazům z dílny místních umělců ze skupiny ARTime. Odpolední program bude nabitější ještě více než ten dopolední. Bude se střídat mezi bazilikou, ambity a prostorem před Biskupským gymnáziem. V přilehlých ambitech bude po celý den probíhat staročeský jarmark, kde vedle prodeje tradičních výrobků, se bude také tančit. Uvidíme hadí ženu, uslyšíme jarmareční písně a přijde i flašinetář. Bude se také hrát jarmareční představení Pověst o panně Sabině z Růžového hrádku. Mohu snad také prozradit ze zákulisí, že jarmarečníci se chtějí obléknout do dobových kostýmů. Když na chvíli umlknou jarmareční písně a dozní poslední slova představení, přivítají nás tóny našich jedinečných varhan, za které postupně usedne sedm amatérských varhaníků z různých farností z celé republiky a ti nám zahrají své skladby na nástroji evropského formátu, který zde v bazilice máme. Přehlídku zahájí čestný host pan Florian Löw, varhaník z bavorského Plössbergu. Závěr přehlídky pak bude patřit varhaníkovi a regenschorimu pražské Lorety panu Radku Rejškovi. Samozřejmě pamatujeme i na děti, které si budou moci vyzkoušet svůj um ve staročeských dětských hrách a za vybojovaná vítězství směnit jarmareční peníze za zaslouženou odměnu. Rozhodně si nenechte ujít: tradiční domácí kynuté koláče, proutěné košíky, mýdla, křížaly, perníčky, keramiku, šperky, vystoupení šermířů a kouzelníka a mnoho dalšího. Celodenní program vyvrcholí večerním slavnostním varhanním koncertem. Za varhany usedne významný český dirigent, skladatel a varhaník pan Miloš Bok, regenschori baziliky Panny Marie Sedmibolestné v Krupce-Bohosudov. Dlouhá léta neměla bazilika svého regenschoriho a tak při této příležitosti bude na začátku koncertu pan Miloš Bok představen a uveden do funkce regenschoriho a zároveň mu bude vyjádřeno poděkování za jeho 35 let trvající životní a hudební přínos pro Bohosudov. Symbolicky chceme propojit historii se současností, a proto během koncertu zazní skladba pana Stanislava Šebka, již zesnulého regenschoriho baziliky, který v této funkci byl od roku 1947-1984. V neděli 19. září 2021 proběhne v bazilice mše svatá. Před rokem byl na začátku jen sen….myšlenka, kterou nyní pomalu proměňujeme kousek po kousku v realitu, ať to je úspěšný dárcovský program Adopce píšťal, vzdělávací programy pro děti u varhan, konání kulturních akcí atd. Víme, že cesta k tomuto cíli bude ještě hodně dlouhá a není vůbec jednoduchá, ale pevně věříme, že společnými silami dokážeme varhany opravit a nakonec rozeznít v jejich plné kráse. A co přinesou opravené varhany nám všem? Radost a krásu. Uslyšíme jejich kouzelný zvuk, nádherné jemné tóny, naplno se rozvine jejich perfektní odstupňování síly v jednotlivých registrech, jedinečné pléno, majestátní a přitom nevtíravé a velmi barevné. Budou s námi při nejrůznějších příležitostech, společenských a kulturních setkáních, ať už to budou varhanní koncerty nebo vystoupení našich dětí, svatební nebo smuteční obřady, hudební doprovody mší či předávání maturitních vysvědčení. Ve spojení s blízkou ZUŠ a teplickou konzervatoří se na nich mohou učit naše děti. Třeba tak společně umožníme vznik nové generace varhaníků. Přijďte s námi prožít neopakovatelné zážitky. Srdečně vás zveme. Spolupracující partneři: Spolek pro záchranu bohosudovských varhan, Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov, Biskupství litoměřické, Římskokatolická farnost Bohosudov, Spolek Klíček Bohosudov, PEER FOOD s.r.o., RENGL, s.r.o. . Akce probíhá za finanční podpory Města Krupky. Podrobný program celodenní akce - viz Více informací

Letní koncert s Anetou Loskotovou

V nevšedních prostorách baziliky v Krupce-Bohosudově zazní v podání mezzosopranistky Anety Loskotové známé árie a písně, od baroka až po současnost, za klavírní spolupráce Markéty Loskotové. Vstupné: 80,- Kč Prodej bude probíhat v místě, před koncertem. Epidemiologické a hygienické opatření dle aktuální platnosti.