Adopce píšťal

Adoptovat

Jak adoptovat píšťalu

1

Vyberte rejstřík

Co je to rejstřík a jak ho vybrat

Rejstřík většinou představuje nějaký nástroj, který varhany napodobují - flétna, smyčce, pozoun atd. Můžete si tak vybrat rejstřík podle toho, jaký nástroj Vám je nejvíce sympatický. Ke každému rejstříku si můžete poslechnout krátkou ukázku.

2

Vyberte tón

Podle čeho mám vybrat tón?

Tón je jedna konkrétní píšťala, každý rejstřík má 54 nebo 27 tónů ze kterých si můžete vybírat. Na tónu až tak nezáleží. Pokud ale chcete adoptovat pořádný kanón, doporučujeme pedálové rejstříky, které jsou úplně dole. například Pozoun.

3

Nakonec zaplatit

Jak mohu zaplatit?

Zaplatit můžete kartou nebo digitálními peněženkami Google a Apple Pay. Pokud potřebujete potvrzení o daru, kontaktujte nás prosím na lenka@doubkovi.cz

Pojďme na to

I. Manuál

Omluvte, prosím, sníženou kvalitu zvuku. Jedná se o autentické nahrávky a také naše varhany nejsou v nejlepší kondici - proto to ostatně děláme.
nefunkční rejstřík
5005 000

Hohlflöte 8'

Česky „dutá flétna“ - dřevěné píšťaly široké menzury, plný flétnově zabarvený zvuk.

5005 000

Bourdun 8'

Dřevěné píšťaly jako u Bourdunu 16´, na rozdíl od něhož však zní v základní, tj. v osmistopové poloze.

5005 000

Principal 8'

Základní rejstřík varhan (Princip = základ), jehož kovové píšťaly bývají postaveny viditelně na průčelí. Velmi příjemný nosný zvuk, bez něhož žádné varhany nemohou existovat. Zde jsou navzdory všem nepřízním osudu ve dvacátém století dochovány jedinečné píšťaly H. Schiffnera z vysoce procentní cínové slitiny.

5005 000

Bourdun 16'

Nejhlubší rejstřík prvního manuálu sestavený z dřevěných krytých píšťal. Má temný zvuk podobný basové zobcové flétně, nepříliš silný, ale pro základ pléna podstatný. Název je odvozený od francouzského bourdon, což znamená čmelák.

5005 000

Gamba 8'

Úzké kovové píšťaly se zvláštní konstrukcí labia (rtů), vyluzující jemný bzučivý zvuk imitující smyčcový nástroj (violu da gamba). Dobře se pojí s flétnou a jejich souzvuk zní jako šalmaj.

5005 000

Dolce 8'

Úzké kovové píšťaly mírně nálevkovitého tvaru, jejichž zvuk jemně smykavého charakteru se dobře pojí s bourdunem. Výborně se hodí pro doprovázení sól.

5003 000

Octav 4'

Principál znějící o oktávu výše, důležitý gradační zvukový stupeň při doprovázení společného zpěvu.

5003 000

Flaut harmonique 4'

Kovové píšťaly osmistopové délky s otvorem uprostřed znějí na přefukovaném alikvótním tónu (odtud i název) Zde je speciální konstrukce, píšťaly nemají nohu, místo toho stojí v dřevěném bloku, ze kterého na ně fouká vzduch podobně jako u příčné flétny. Tím imitují i nasazení tónu jako u živého flétnisty („naplivnutí“), čímž je dosažena dosti věrná napodobenina zvuku skutečné flétny.

2 0007 000

Cornett 3 fach

Smíšený rejstřík, kdy na jedné klávese zní 3 píšťaly vytvářející durový kvartsextakord. Jelikož však znějí velmi vysoko, musí být podloženy jiným rejstříkem v základní poloze, což pak vytváří iluzi zvuku trubky nebo vysoko znějícího rohu. Je to typický „barvotvorný“ rejstřík romantických varhan, velmi vhodný též pro sólové uplatnění vedoucí melodické linky.

5003 000

Octav 2'

Principál znějící o dvě oktávy výše. Na jeho místě však byl původně Grand Doublett, což je nízko položená dvouřadá mixtura – zde byla zredukovaná o jednu řadu, čímž právě vznikl rejstřík Octav 2. Je doporučeno zpětné doplnění zredukované řady.

5005 000

Trompete 8'

V těchto varhanách zastupuje výrazný jazýčkový hlas hlavního manuálu. Je to zároveň nejsilnější manuálový rejstřík, podobně jako trubka v orchestru. Narozdíl od většiny rejstříků, které vyluzují zvuk na principu flétny, whistle nebo okaríny, tyto píšťaly generují kmity pomocí jazýčku podobně jako dudy. Pokud mixtury bývají někdy nazývány stříbrem varhan, tak jazýčkové hlasy jsou jejich zlatem.

3 00010 000

Mixtur 4-5 fach

Zvuková „koruna“ pléna nástroje, kdy na jedné klávese zní současně čtyři až pět oktávově a kvintově laděných tónů vysoké polohy naráz. Mixturu by bylo možno nazvat „královnou“ rejstříků, protože je určující pro celkový charakter a vyznění plného zvuku nástroje.

II. Manuál

Omluvte, prosím, sníženou kvalitu zvuku. Jedná se o autentické nahrávky a také naše varhany nejsou v nejlepší kondici - proto to ostatně děláme.
5003 000

Octav 4'

Každý manuál mívá svoji zvukovou pyramidu tudíž má i svoji oktávu 4‘, zde odvozenou od charakteru o něco tiššího principálu.

5005 000

Flöte Principal 8'

Česky „principál flétnový“ je jemnější variantou principálu stavěnou do doprovodných a ozvěnných manuálových strojů jako základní hlas.

5005 000

Concertflöte 8'

„Koncertní flétna“ je krásným, nosným a zpěvným rejstříkem druhého manuálu, v diskantu konstruovaná jako přefukující.

5005 000

Gedeckt 8'

Znamená „krytí“. Je variantou hlasu Bourdun, na rozdíl od něhož zní méně temně a tudíž je lépe „čitelný“ v melodii.

5005 000

Aeolline 8'

Nejjemnější a nejtišší hlas varhan vůbec, sestavený z velmi úzkých kovových píšťal velmi éterického zvuku, někdy až na pokraji slyšitelnosti. Jejich název je odvozen od harfy aeolovy, což bývala ve starém Řecku série trubic vydávající zvuky ve větru.

5005 000

Vox Coelestis 8'

Takzvaný „nebeský hlas“ - kombinovaný rejstřík kdy se k píšťalám hlasu Aeoline připojuje ještě jedna řada stejných píšťal, ale lehce nadladěná o kóma (mikrointerval)výše, čímž vniká interferenční chvění, jakési velmi jemné tremolo. Tento rejstřík je nepostradatelný pro interpretaci lyrické romantické hudby a používá se často i v jemných zvukomalebných efektech.

5003 000

Gemshorn 4'

,„Kamzičí roh“ je jemně znějící hlas sestavený z píšťal kónického tvaru. Podle individuálního pojetí tvůrce varhan může mít buď flétnový nebo lehce smykavý charakter. Dobře se pojí s tiššími rejstříky II. manuálu.

1 0005 000

Doublett 2 2/3-2'

Je zvukovou korunou II manuálu. Jeho síla je přizpůsobena tomu, aby druhý manuál vytvářel echo prvního manuálu.

Pedál

Omluvte, prosím, sníženou kvalitu zvuku. Jedná se o autentické nahrávky a také naše varhany nejsou v nejlepší kondici - proto to ostatně děláme.
2 00015 000

Violon 16'

Rejstřík imitující basový smyčcový nástroj, na který hrával třeba Jan Dismas Zelenka. Před labiem má „intonační váleček“, o nějž se rozráží vzduchový sloupec, čímž vznikají „třecí“ tóny, což pro posluchače vyvolává iluzi zvuku skutečného violonu. Je užší menzury než Contrabass, o něco méně nosný, ale zvukově výraznější.

2 0005 000

Dolce 16'

Je pedálovou obdobou manuálového hlasu téhož názvu znějící o oktávu níže užitečné pro zřetelné vedení basové linky pod tichými rejstříky. Dynamicky jde o předstupeň violonu.

2 00015 000

Contrabass 16'

Je sestaven z vůbec největších a nejdelších píšťal tohoto nástroje. Je dřevěnou podobou principálu nebo otevřený ekvivalent subbasu. Délka těchto píšťal dosahuje pěti metrů, přičemž nejmenší píšťaly v mixturách nemají ani dva centimetry znějící délky.

nefunkční rejstřík
2 0005 000

Subbass 16'

Je sestaven z krytých dřevěných píšťal stejné konstrukce a délky jako Bourdon 16. Odlišují se ale podstatně širším tělem a větší nosností zvuku. Je nepostradatelným základním basovým rejstříkem všech varhan.

2 00015 000

Principalbass 8'

Je pedálovou obdobou manuálového principálu, je zhotovený ze dřeva, ale zní o něco silněji a je spolu se Subbasem základní basovou oporou varhan.

2 0005 000

Cello 8'

Je rejstřík imitující zvuk violoncella sestavený z úzkých kovových píšťal s intonačním válečkem před labiem (v podstatě o oktávu výše znějící obdoba hlasu Violon, nebo o něco nosnější Gamba).

nefunkční rejstřík
2 0005 000

Flötenbass 4'

Pedálový flétnový rejstřík, který lze díky vyšší poloze uplatnit i jako sólový hlas pro cantus firmus v pedálu, nebo obecně jako barvotvorný hlas v tišší dynamice.

10 00025 000

Posaune 16'

Česky „pozoun“ - vůbec nejsilnější pedálový jazýčkový hlas obecně projevující se charakteristickým hlasitým „vrčením“ - velmi oblíbený zvláště u mladých varhaníků, kteří rádi „ohromují“ bombastickým zvukem nástroje… U hodně velikých nástrojů existuje ještě silnější obdoba sestavená ze širších píšťal zvaná po francouzském vzoru „Bombarda“. Zde je ale unikátní konstrukce odpovídající celkově noblesnímu charakteru Schiffnerových varhan ze začátku 20. století. Jazýčkové strojky jsou konstruované, narozdíl od nárazných strojků u trompety, jako průrazné a tudíž zní zřetelně a při tom překvapivě něžně.